MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME NO: 86556817836282015531107

MADDE 1 - KONU:

 

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

 

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ:

 

Ünvanı: OKYANUS EV DEKORASYON TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
Adresi: Merkez Mah. Papirus Plaza, Ayazma Cd. Bina No:37 K.7 D.14 34408 Kağıthane / İstanbul

Ürün İade Adresi : Gökhasan Köyü 2 Nolu O.s.b No.22 Alaplı/Zonguldak

Telefon: +90 212 671 72 75-76
Faks: +90 212 671 72 77
E-posta: [email protected]
Web: http://www.oceanhome.com.tr

 

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ:

 

Adı/Soyadı/Ünvanı:   
Adresi :  -/ / 
Telefon:  

 

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

 

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildigi gibidir.

 

 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER:

 

  • 5.1 - ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi oldugunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdigini beyan eder.
  • 5.5 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan sure içinde ALICI veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  • 5.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden www.oceanhome.com.tr sorumlu tutulamaz.
  • 5.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün saglam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  • 5.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için İşbu sözleşmenin imzalı nüshasının www.oceanhome.com.tr 'a ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.oceanhome.com.tr ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  • 5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.oceanhome.com.tr ’a ödememesi halinde, ALICI' nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.oceanhome.com.tr 'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri ALICI'ya aittir.
  • 5.7- www.oceanhome.com.tr  mücbir sebepler veya kargoyu engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile degiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
  • 5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için www.oceanhome.com.tr 'a gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.oceanhome.com.tr  tarafından karşılanacaktır.
  • 5.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp www.oceanhome.com.tr 'a ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

www.oceanhome.com.tr teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

MADDE 6 - SÖZLEŞME TARİHİ:

 

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme sipariş aşamasında alıcıya beyan edilmiş ve alıcı tarafından tarihinde kabul edilmiştir.

 

MADDE 7 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

 

Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu / adresinde ’a teslim edilecektir.

 

MADDE 8 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

 

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 9 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

 

MADDE 10 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

 

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu taktirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 11 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

 

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.oceanhome.com.tr  adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

 

MADDE 12 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:

 

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 13 - VADELİ FİYAT:

 

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 14 - FAİZ:

 

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

 

MADDE 15 - PEŞİNAT TUTARI:

 

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

 

MADDE 16 - ÖDEME PLANI:

 

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

 

MADDE 17 - CAYMA HAKKI:

 

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 18. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.oceanhome.com.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, iade edilecek ürün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünler kaybolmayacak , hasar görmeyecek ve içeriği gözükmeyecek şekilde alıcı tarafından özenle paketlenmelidir. Cayma hakkı kullanılan ürünler kargo firmasına teslim edilene kadar alıcı sorumluluğundadır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. İade sonrası satın alınan ürünlerin toplam net bakiyesi 500,00 TL altındaysa kargo ücreti iade toplamından düşülür. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir

 

MADDE 18 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, tüm kişiselleştirilmiş takı ve mücevherler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli medyaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

 

MADDE 19 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

 

MADDE 20 -  ÖZEL HÜKÜMLER:

 

Satıcı, ürünlerinin uzaktan iletişim araçlarını kullanılarak yapılacak satışlar ile yurt içi ve yurtdışı online ve sanal pazar yerlerinde yapılacak satışları hususunda tüm haklarını saklı tutar. Alıcının söz konusu pazar yerlerinde satış yapabilmesi satıcının açık muvafakatine bağlıdır. Alıcı, satıcıdan açıkça izin almadan satıcının ürettiği malı sanal ve online pazar ve piyasalarda satamaz. Alıcı şayet satıcının açık muvafakati olmadan satıcının bir malı uzaktan iletişim araçlarını kullanılarak yapılacak satışlar ile yurt içi ve yurtdışı online ve sanal pazar yerlerinde satışının yapılması halinde ürünün satış bedelinin 3 katı kadar ceza öder.

 

MADDE 21 - YETKİLİ MAHKEME:

 

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.